Preklady z konferenci

V oblasti překladu je po sobě jdoucí roky konsekutivní tlumočení stále populárnější. Proč? Existuje mnoho faktorů, pro které je tlumočení, nyní je tento model zřejmě rád. Jaké stejné smysly?

Za prvé, mobilita. Představte si obchodní jednání, během kterého budete cestovat chodbami výstavních místností, kde se budete obracet a hovořit o tom, že se jedná o objekty či řešení. Pokud chcete, aby vás cizinci chápali, ale neznáte jejich jazyk, chcete si s sebou vzít tlumočníka. Také v případě konsekutivního tlumočení si to vezmete.

Za druhé, možnost diskuse. Toto není případ simultánního tlumočení. Překladatel uzavřený v kabině pouze překládá obsah, který reproduktor poskytuje. Konsekutivní tlumočení umožní pozitivní interakci. Diskuse však může probíhat a překladatel v tomto případě vysvětluje tvrzení lidí svých účastníků.

Za třetí, jsou určující do značné míry. Ne každý překladatel má předpoklady sloužit jim. Ten, kdo je jim přidělen, se může snadno vyrovnat s tlakem ovlivňování "živých", bez možnosti využití dalších materiálů nebo vědeckých služeb. Hra je pravděpodobně osoba, která dobře zná jazyk. Chceme-li však zaručit, že individuální akce bude dokonale vytvořena, můžeme k tématu, na kterém se bude konat diskuse, přinést produkty jiného druhu.

Čtvrtá, snadná organizace. Pokud je nutné zajistit postupné tlumočení, nepožadují technickou přípravu ani specializované vybavení. Nepředstavujete náklady například za pronájem místnosti s kabinou pro simultánní tlumočení. Nemusíte žádat o vybavení, které vám umožní přijímat přeložený obsah, například sluchátka pro studenty.

Konsekutivní tlumočení je velmi oblíbené zejména proto, že je velmi praktické pro všechny účastníky setkání. Tam jsou vždy také ženy s dobrými kompetencemi, a to je na poslední úrovni.