Pravidla haseni pozaru

V případě požáru je nejdůležitější živá a účinná odezva, která minimalizuje možné ztráty. Někdy to dokonce přispívá k záchraně dobrého života. Aby tato reakce byla účinná, je nutné vědět, jakým způsobem pracovat a co věnovat pozornost. V opačném případě vezmeme oheň na uzavřeném místě, tj. V širokém prostoru, v prvním případě bychom měli mít na paměti, že náš prostor pro manévrování je závislý, v klubu si nemůžeme dovolit používat všechny přípravky. Nejúčinnějším nápojem je bezpochyby vodní pára, jejíž výkon může rychle vést k neutralizaci hrozby.

Pára jako metoda hašení požáru se v otevřených prostorech jistě nevyvíjí, kde nekupuje dobrou koncentraci, díky které je možné uhasit požár. I když je přidán dokonale v krátkých budovách. To je obyčejně se vrátilo na lodích, v bytech kde alkoholy nebo sopečné kotle jsou používány, kde ochrana vody je špatná. Základní působení páry, která zajišťuje odstranění ohně, je neutralizovat kyslík, bez něhož plamen netrvá. Velkou výhodou je, že tento efekt je mimořádně rychlý, díky čemuž se oheň nedokáže dostatečně rozšířit. To je pak obzvláště důležité, protože ve věcech, kdy se požár zvýší na plnou budovu, to pravděpodobně nebude uhasit stejnou dvojicí. Je to velmi velké úsilí hasičského sboru, což souvisí s tím, že ztráty způsobené požárem budou velmi vysoké.