Nouzove osvetleni v technickych mistnostech

Systémy nouzového osvětlení mají v průmyslu velmi prestižní roli. Ve výrobních halách, kde zaměstnanci obsluhují stroje jako přístupné pohyblivé části, mohou v případě náhlého nedostatku osvětlení zůstat trvale zraněni a mohou být dokonce ohroženi. V době ztráty napájení zařízení přestanou fungovat, ale motory zrychlené na vysoké otáčky se budou chovat až po několika okamžicích od přerušení aktuálního efektu.

Dokonce i v posledních institucích, kde systémy, které po odpojení napětí automaticky zabraňují práci pohyblivých částí, je jejich chování téměř zcela rychlé. Aby se takovým událostem zabránilo, měly by být použity systémy nouzového osvětlení. Jsou dány druhému typu, ale úkolem každého z nich je životnost osvětlení místnosti po dobu jedné hodiny po výpadku proudu. Díky tomu mohou lidé bezpečně zastavit stroje a v případě požáru snadno opustit budovu.

Nejoblíbenějším způsobem nouzového osvětlení, které je vhodné nejen v průmyslu, ale spíše v obytných místnostech, jsou speciální svítidla. Rám nouzového osvětlení má vestavěnou malou baterii, která uchovává elektřinu při dobrých instalačních pracích. V době náhlého výpadku napájení přepne speciální elektronický obvod napájení svítidla na rychlost akumulátoru. Kontrolka zůstane svítit, dokud se nevybije baterie. Systém svítidel má některé funkce, kterými jsou použití malých baterií, jen několik desítek a někdy jen několik minut osvětlení.

Náš vlastní systém, který lze použít v průmyslu, je založen na nalezení další místnosti, kde jsou instalovány velké baterie a řídicí systémy. Můžete také použít generátor, díky tomu, že nejen nouzové osvětlení bude schopno pracovat po mnoho hodin, ale aktivita bude bohatá i na vlastní zařízení, například počítače nebo některé stroje.